"
Đảng ủy
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Trọng Tuấn
Điện thoại:0971688877
02613709222
Email: buitrongtuan.1971@gmail.com
Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Đại học Luật
Bùi Trọng Tuấn
2 Trương Văn Tú
Điện thoại:0368367798
02613505789
Email: tunamdong@gmail.com
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
Phó Bí thư Đảng ủy
Đại học Luật
Trương Văn Tú
3 Sầm Văn Cường
Điện thoại:0979265299
02613507779
Email: samcuongnd@gmail.com
Phó Bí thư Đảng ủy
Đại học Luật
Sầm Văn Cường
4 Trần Thị Thu Thuỷ
Điện thoại:0975988089
Email: tranthithuthuy18@gmail.com
Cán bộ Văn phòng - Tuyên giáo Đảng uỷ
Trung cấp Sư phạm Tiểu học
Trần Thị Thu Thuỷ
5 Nguyễn Tiến Toàn
Điện thoại:0789144748
0968989333
Email: t.t.ldxh@gmail.com
Cán bộ Tổ chức - Kiểm tra Đảng uỷ
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM
Cao đẳng Công tác xã hội, Đại học Luật
Nguyễn Tiến Toàn
Hội Cựu Chiến binh
6 Bùi Đình Tăng
Điện thoại:0989786167
02613709171
Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh
Trung cấp Hành chính
Bùi Đình Tăng
7 Phùng Đức Thắng
Điện thoại:0374308190
Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phùng Đức Thắng
Hội Liên hiệp Phụ nữ
8 Lê Thị Nga
Điện thoại:0982131375
Email: lenganamdong84@gmail.com
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
Đại học Địa lý kinh tế phát triển vùng
Lê Thị Nga
9 Nông Thị Trầm
Điện thoại:0848224482
Email: nongthanhtram@gmail.com
Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam
Trung cấp Y
Nông Thị Trầm
Hội Nông dân
10 Nông Thị Hiển
Điện thoại:0974921675
Email: hienpotatoes@gmail.com
Chủ tịch Hội Nông dân
Đại học Luật
Nông Thị Hiển
11 Vũ Trung Thành
Điện thoại:0973728852
Email: vutrungthanh10031960@gmail.com
Phó chủ tịch Hội Nông dân
Chủ tịch Hội Người cao tuổi
Trung cấp nghề
Vũ Trung Thành
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
12 Nguyễn Tiến Toàn
Điện thoại:0789144748
Email: t.t.ldxh@gmail.com
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM
Cán bộ Tổ chức - Kiểm tra Đảng uỷ
Cao đẳng Công tác xã hội, Đại học Luật
Nguyễn Tiến Toàn
Hội đồng nhân dân
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Trọng Tuấn
Điện thoại:0971688877
02613709222
Email: buitrongtuan.1971@gmail.com
Bí thư
Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Đại học Luật
Bùi Trọng Tuấn
2 Ngô Xuân Nam
Điện thoại:0935863078
Email: xuannamvovinam@gmail.com
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Đại học Luật
Ngô Xuân Nam
Ủy ban nhân dân
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trương Văn Tú
Điện thoại:0368367798
02613505789
Email: tunamdong@gmail.com
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
Phó Bí thư Đảng ủy
Đại học Luật
Trương Văn Tú
2 Phan Thị Hoàn
Điện thoại:0978390069
02613503789
Email: phanthihoanktubnd@gmail.com
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
Đại học Kế toán
Phan Thị Hoàn
3 Nguyễn Văn Dương
Điện thoại:0972049497
0973223755
Email: duong.danguynamdong@gmail.com
Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân
Đại học Luật
Nguyễn Văn Dương
4 Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại:0916546999
0964127279
Email: nguyentam5885@gmail.com
Công chức Văn phòng - Thống kê
Đại học Sư phạm Ngữ văn, Đại học Luật
Nguyễn Thị Tâm
5 Nguyễn Thị Hoài Thanh
Điện thoại:0905448885
Email: vodachien5573@gmail.com
Công chức Tài chính - Kế toán
Văn phòng - Thống kê
Đại học Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hoài Thanh
6 Trần Thị Hoà
Điện thoại:0914132226
Email: thuonghoa1978@gmail.com
Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Đại học Luật
Trần Thị Hoà
7 Lưu Thị Loan
Điện thoại:0942163156
Email: luuloantp@gmail.com
Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Đại học Luật
Lưu Thị Loan
8 Vũ Minh Thuần
Điện thoại:0948684747
Email: thuantamthang@gmail.com
Công chức Địa chính - Xây dựng - NN&MT
Đại học Quản lý đất đai
Vũ Minh Thuần
9 Nguyễn Thị Mai
Điện thoại:0794678916
Email: nguyenthimaidiachinh@gmail.com
Công chức Địa chính - Xây dựng - NN&MT
Đại học Luật - Kinh tế
Nguyễn Thị Mai
10 Trần Minh Thoả
Điện thoại:0965095013
Email: tranminhthoavhxh@gmail.com
Công chức Văn hoá - Xã hội
Đại học Luật
Trần Minh Thoả
11 Nguyễn Thị Khánh Ly
Điện thoại:0394858177
Email: khanhlyctxhk37@gmail.com
Công chức Văn hoá - Xã hội
Cao đẳng Công tác xã hội
Nguyễn Thị Khánh Ly
12 Vũ Văn Đoàn
Điện thoại:0908278586
Email: vudoanketoasn@gmail.com
Công chức Tài chính - Kế toán
Đại học Quản trị kinh doanh
Vũ Văn Đoàn
13 Nguyễn Thị Thanh Lương
Điện thoại:0971589090
Email: luongnguyen9990@gmail.com
Công chức Tài chính - Kế toán
Đại học Kế toán
Nguyễn Thị Thanh Lương
14 Hoàng Thị Mai
Điện thoại:0794678916
Email: hoangmaictv99@gmail.com
Cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh -Quản lý Nhà văn hóa
Trung cấp Điều dưỡng
Hoàng Thị Mai
15 Trần Hanh
Điện thoại:0985354748
Email: hoangtusonca0908@gmail.com
Cán bộ Văn thư - Thủ quỹ
Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam
Trung cấp Hành chính văn thư
Trần Hanh
Hội Người cao tuổi
16 Vũ Trung Thành
Điện thoại:0973728852
Email: vutrungthanh10031960@gmail.com
Chủ tịch Hội Người cao tuổi
Phó chủ tịch Hội Nông dân
Trung cấp nghề
Vũ Trung Thành
Hội Chữ thập đỏ
17 Bùi Huy Quang
Điện thoại:02613500303
Email: quangktnamdong@gmail.com
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
Đại học Tài chính - Kế toán
Bùi Huy Quang
Ban chỉ huy Quân sự
18 Vũ Văn Quang
Điện thoại:0967139442
Chỉ huy trưởng BCH Quân sự
Trung cấp Quân sự
Vũ Văn Quang
19 Trần Xuân Trường
Điện thoại:0942820778
Email: tranxuantruong159@gmail.com
Chỉ huy phó BCH Quân sự
Trung cấp Quân sự
Trần Xuân Trường
Ban Công an
20 Nguyễn Trung Hùng
Điện thoại:0984410708
Email: nguyentrunghung281208@gmail.com
Trưởng Công an
Đại học Cảnh sát nhân dân
Nguyễn Trung Hùng
21 Bạch Văn Thắng
Điện thoại:0969707676
Phó trưởng Công an
Đại học Cảnh sát nhân dân
Bạch Văn Thắng
22 Nguyễn Thành Dinh
Điện thoại:0942078123
Phó trưởng Công an
Đại học An ninh nhân dân
Nguyễn Thành Dinh
23 Dương Trường Sơn
Điện thoại:0988451050
Email: duongtruongson.ca@gmail.com
Công an viên thường trực
Trung cấp An ninh Nhân dân
Dương Trường Sơn
24 Phùng Tiến Tùng
Điện thoại:0982703628
Email: phungtientung@gmail.com
Công an viên thường trực
Trung cấp Cảnh sát nhân dân
Phùng Tiến Tùng
25 Dương Trung Kiên
Điện thoại:0984649649
Công an viên thường trực
Trung cấp Cảnh sát nhân dân
Dương Trung Kiên
Ủy ban Mặt trận tổ quốc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vũ Văn Phú
Điện thoại:0774577101
02613707507
Email: vanphongubndxa@yahoo.com.vn
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đại học Luật
Vũ Văn Phú
2 Trần Hanh
Điện thoại:0985354748
Email: hoangtusonca0908@gmail.com
Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ
Văn thư - Thủ quỹ
Trung cấp Hành chính Văn thư
Trần Hanh
3 Nông Thị Trầm
Điện thoại:0848224482
Email: nongthanhcham43@gmail.com
Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
Trung cấp Y
Nông Thị Trầm
Văn bản chỉ đạo điều hành
QR
cddh
Dịch vụ công trực tuyến
Thủ tục hành chính
Trả lời cử chi
at
hn
kt
bm
pbpl
byt
hcm
mh
qh
mail
Llll
Cổng TTĐT Đắk Nông
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây