"

SÁNG KIẾN QUÉT MÃ QR CODE TRÊN ỨNG DỤNG ZALO ĐỂ KHẢO SÁT, ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Thứ hai - 26/02/2024 04:09 565 0
Sáng kiến "“Quét mã QR code trên ứng dụng Zalo để khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" đã được UBND tỉnh Đắk Nông công nhận phạm vị ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 31/01/2024.
SÁNG KIẾN QUÉT MÃ QR CODE TRÊN ỨNG DỤNG ZALO ĐỂ KHẢO SÁT,  ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP  TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI  BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
NỘI DUNG BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN
      I. Thông tin chung về sáng kiến
     1. Tên sáng kiến: “Quét mã QR code trên ứng dụng Zalo để khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả".
    2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc gắn với chuyển đổi số trên địa bàn xã Nam Dong.
     3. Thông tin về tác giả
          Tác giả: Phan Thị Hoàn
          Ngày, tháng, năm sinh: 26/6/1981
          Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch, UBND xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.
          Điện thoại liên hệ: 097 839 0069
     4. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến
    - Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-BNV ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030”; Quyết định số 83/QĐ-BNV ngày 15/02/2023 của Bộ Nội vụ về ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính (CCHC) và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 -2030" năm 2023; Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của UBND tỉnh về ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số CCHC trên địa  bàn tỉnh Đắk Nông; kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh, huyện. Uỷ ban nhân dân xã Nam Dong xác định song song với đơn giản hóa thủ tục hành chính là sự hài lòng của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi được phục vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là thái độ phục vụ khách hàng của cán bộ, công chức UBND xã. Vì vậy để với mục tiêu “ “lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc”, Ủy ban nhân dân xã Nam Dong luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp dưới nhiều hình thức như: phản ánh trực tiếp, phản ánh qua hòm thư góp ý, phản ánh qua phiếu khảo sát, để từ đó sàng lọc thông tin, kịp thời xử lý thông tin và phản ánh kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền những thông tin vượt quá thẩm quyền.
     Tuy nhiên việc triển khai khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp truyền thống bằng phát phiếu xin ý kiến mang lại hiệu quả chưa cao, tính khách quan chưa đảm bảo, ở một mức độ nào đó người dân chưa thực sự hài lòng với thái độ phục vụ của công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhưng còn e ngại chưa mạnh dạn, thẳng thắn tham gia góp ý.
      Vì vậy việc “Quét mã QR code trên ứng dụng Zalo để khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” là cần thiết để người dân dễ dàng, thoải mái khi tham gia đóng góp ý kiến cho các cơ quan phục vụ hành chính công.
     Tuy nhiên người dân tham gia khảo sát, đo lường sự hài lòng phải dùng điện thoại thông minh hoặc Ipad có kết nối internet và các cơ quan đơn vị áp dụng sáng kiến phải đảm bảo kết nối mạng công cộng để người dân kết nối.
Bên cạnh đó cần có sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên của Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN xã và đặc biệt là sự quản lý điều hành của lãnh đạo UBND xã.
      5. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: năm 2023
      II. Mô tả giải pháp truyền thống đã, đang áp dụng
      1. 
Thực trạng
      - Căn cứ Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-BNV ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030”; Quyết định số 83/QĐ-BNV ngày 15/02/2023 của Bộ Nội vụ về ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 -2030" năm 2023; kế hoạch của tỉnh, huyện, Ủy ban nhân dân xã Nam Dong xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh, huyện, hàng năm UBND xã Nam Dong xây dựng Kế hoạch khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp xã trên địa bàn xã Nam Dong bằng hình thức phát phiếu lấy ý kiến .
      Việc công chức tại bộ Phận tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp phát phiếu và thu thập phiếu khảo sát từ người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính cũng chính là người hướng dẫn công dân giao dịch giải quyết thủ tục hành chính điền vào phiếu, sau đó thống kê, tổng hợp kết quả báo cáo, như vậy sẽ thiếu đi tính khách quan và độ tin cậy chưa cao.
     Hiện nay một số thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã đủ thẩm quyền để giải quyết nhưng người dân từ vẫn chối sự phục vụ đó và ra thẳng các phòng công chứng để thực hiện giao dịch mặc dù phải nộp một khoản phí, lệ phí chứng thực cao hơn rất nhiều so với phí, lệ phí phải nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết của của xã. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc người dân, doanh nghiệp từ chối nhận sự phục vụ của địa phương đó là cách làm việc của một số công chức chưa thật sự chuyên nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân chưa cao, chưa tạo niềm tin cho nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính, …
        2. Tồn tại hạn chế
      Việc phát phiếu khảo sát đến từng người dân, doanh nghiệp, tổ chức theo cách truyền thống sẽ bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đó là:
          - Tốn kém kinh phí in ấn phiếu.
          - Việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân triển khai theo một thời gian cố định, chưa kịp thời.
          - Mất thời gian phát phiếu, thu hồi phiếu, tổng hợp kết quả.
         - Người dân, doanh nghiệp chưa tự nguyên tham gia góp ý vào các phiếu khảo sát vì còn có tâm lý e dè khi chính các công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp hướng dẫn điền vào phiếu khảo sát.
          - Kết quả khảo sát bằng phát phiếu cho tỷ lệ đạt rất cao tuy nhiên thực tế chưa đánh giá đúng thực trạng và mục tiêu đạt ra. Vì cán bộ, công chức có thể xử lý phiếu bằng cách thay phiếu hoặc sửa phiếu.
          - Một số công chức chịu trách nhiệm phát phiếu khảo sát và hướng dẫn cho người dân còn chủ quan, coi nhẹ kết quả và mang tính đối phó.
       3. Nguyên nhân tồn tại hạn chế
     Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại hạn chế trên, trong đó có một số nguyên nhân cụ thể đó là:
      - Một số công chức tại bộ phận một cửa chưa nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, tổ chức tham gia khảo sát. chưa nhận thức được việc tham gia khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân là một kênh đánh giá rất quan trọng để làm cơ sở cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ công trên địa bàn xã.
       - Một số người dân, doanh nghiệp còn e ngại trong việc tham gia góp ý, còn có tâm lý sợ công chức làm khó trong những lần giao dịch tiếp theo, nên nếu có tham gia khảo sát thì cũng trả lời qua loa, hình thức chưa đánh giá đúng thực trạng;
      - Một bộ phận người dân chưa nhận thức hết việc tham gia góp ý vào phiếu khảo sát sẽ giúp cho công tác cải cách hành chính ngày một hoàn thiện hơn.
     - Công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về hiệu quả mang lại từ phản ánh của người dân để cải thiện chất lượng phục vụ vẫn còn một số hạn chế nhất định nên tình trạng người dân chưa tích cực trong việc góp ý vào phiếu khảo sát.
       III. Mô tả giải pháp, sáng kiến mới
       1. Tính mới, tính sáng tạo
       1.1. Ưu điểm
      Theo thống kê năm 2023 trên địa bàn xã Nam Dong có khoảng trên 30% hộ dân sử dụng máy vi tính, 85% người dân có smartphone, số còn lại là người già và trẻ em không dùng điện thoại hoặc không dùng điện thoại thông minh. vì vậy khi áp dụng quét mã QR code trên ứng dụng Zalo trong khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ mang lại hiệu quả cao, có nhiều tiện ích trong phục vụ người dân, phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt là gắn với chuyển đổi số trên địa bàn xã.
        Sáng kiến này không bắt buộc người tham gia khảo sát phải cung cấp thông tin cá nhân; giảm chi phí trong việc in phiếu khảo sát; công chức không phải phát phiếu và hướng dẫn từng người dân, người dân không phải e ngại đánh giá kết quả công chức vừa phục vụ mình.
Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ phải chủ động nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ phải chuyên nghiệp, khách quan, chuẩn mực đạo đức công vụ, văn hóa công sở.
       Chỉ với các thao tác đơn giản bằng cách quét mã QR code trên ứng dụng zalo sẽ dẫn người dân, doanh nghiệp đến với các nội dung theo mẫu khảo sát và bày tỏ ý kiến của mình bằng cách chọn các nội dung, tiêu chí khảo sát hoặc bày tỏ ý kiến khác, sau đó kết thúc bằng thao tác gửi đi, ngay lập tức phần mềm ứng dụng zalo sẽ cập nhật kết quả vào hệ thống và tổng hợp tự động. Đây là điểm mới so với cách làm truyền thống là phát phiếu khảo sát, hướng dẫn và tổng hợp kết quả bằng cách đếm thủ công.
      Việc thực hiện tổng hợp, phân tích, phân loại ý kiến của cá nhân, tổ chức qua quét mã QR code trên ứng dụng zalo được cập nhật hàng ngày, lãnh đạo xã sẽ nắm bắt được ngay mức độ hài lòng cùng thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân để kịp thời xử lý và đưa ra các giải pháp khắc phục những điểm người dân chưa hài lòng, kịp thời chấn chỉnh những hành vi chưa chuẩn mực của công chức, đồng thời khen thưởng những cá nhân đã làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

      1.2. Hạn chế
      - Người dân tham gia khảo sát đo lường sự hài lòng phải dùng điện thoại thông minh hoặc Ipad có kết nối internet.
      - Các cơ quan đơn vị áp dụng sáng kiến phải đảm bảo kết nối mạng công cộng để người dân kết nối.
       1.3. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả
       “Quét mã QR code trên ứng dụng Zalo để khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “để đánh giá thái độ phục vụ của công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là một trong những cách làm hay, mang lại hiệu quả cao, khách quan và phản ánh đúng thực trạng. vì vậy để thúc đẩy cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số cần thực hiện một số giải pháp sau:
       Một là: Phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra, giám sát của lãnh đạo UBND xã; sự tham gia phối hợp tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã. Đồng thời phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của địa phương để nâng cao cải cách hành chính và làm thước đo cho kết quả cung ứng dịch vụ công tại cơ quan hành chính nhà nước nhằm hướng tới một chính quyền phục vụ.
        Hai là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuyên truyền dưới nhiều thức đa dạng và phong phú như: Tuyên truyên trên Đài truyền thanh của xã, loa phát thanh của thôn, đội ngũ tuyên truyền viên, trong các hội nghị của xã và thôn, đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã, các trang mạng xã hội (zalo, facebook, …), niêm yết thông báo tại trụ sở, nhà văn hóa thôn để nhân dân biết và hưởng ứng.
       Ba là: Hình thành thói quen quét mã QR code cho người dân, tuyên truyền để người dân nhận thức được ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính từ đó tự nguyện tham gia khảo sát bày tỏ ý kiến của mình khi thực hiện giao dịch thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời để họ trở thành những tuyên truyền viên trong việc vận động người dân, doanh nghiệp tham gia khảo sát quét mã QR code tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
        Bốn là: Câu hỏi khảo sát phải ngắn gọn nhưng phải thể hiện đầy đủ nội dung, chứa đựng mục đích cần đạt được, người dân dễ bày tỏ ý kiến của mình khi tham gia khảo sát.
       Năm là: Để 100% người dân được tham gia khảo sát bày tỏ ý kiến của mình khi thực hiện giao dịch thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, thì UBND xã, các cơ quan hành chính nhà nước triển khai quét mã QR code nên triển khai thêm một số nội dung giành cho người dân không dùng điện thoại thông minh như: phản ánh trực tiếp với lãnh đạo quản lý, phản ánh qua điện thoại, đường dây nóng hoặc phản ánh theo cách truyền thống đó là điền vào phiếu khảo sát.
       Sáu là: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân làm quen với việc quét mã QR, lấy đoàn viên đoàn thanh niên làm nòng cốt trong việc triển khai hướng dẫn thực hiện.
 
 2. Khả năng áp dụng, nhân rộng
        Để hướng tới chính quyền phục vụ, chính quyền thân thiện thì việc khảo sát và kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân là rất cần thiết, tác động mạnh mẽ trong công tác thực hiện cải cách hành chính của chính quyền các cấp, đồng thời kịp thời nhận diện, phát hiện và hạn chế các biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực của đội ngũ cán bộ, công chức vì vậy sáng kiến này có thể áp dụng được tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước và có thể nhân rộng trên toàn tỉnh, huyện, các xã, thị trấn, …
       3. Hiệu quả
      3.1. Hiệu quả kinh tế
      - Khi quét mã QR, người dân dễ dàng truy cập và bày tỏ ý kiến của mình thông qua việc lựa chọn các nội dung, tiêu chí khảo sát, người tham gia khảo sát không phải e ngại với những công chức vừa thực hiện giao dịch thủ tục hành chính với mình,  cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi thực hiện nhiệm vụ sẽ phải tự nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ nhân dân.
      - Không tốn kém kinh phí để in ấn phiếu khảo sát, không mất thời gian chờ đợi và tổng hợp theo cách truyền thống. Chỉ cần kết thúc bằng thao tác gửi đi, ngay lập tức phần mềm ứng dụng zalo sẽ cập nhật kết quả vào hệ thống tổng hợp tự động,  lãnh đạo đơn vị sẽ nắm bắt được ngay mức độ hài lòng và các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp để kịp thời đưa ra các biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó dễ của cán bộ, công chức (nếu có).

       3.2. Hiệu quả về mặt xã hội
       Người dân sẽ nhận thức được về quyền và nghĩa vụ của mình trong việc góp phần xây dựng chính quyền thân thiện, chính quyền phục vụ, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao vai trò giám sát. Đặc biệt thông qua ý kiến của người dân, cán bộ, công chức sẽ phải tự điều chỉnh bản thân, nâng cao trình độ năng lực, tinh thần, thái độ giao tiếp theo hướng tích cực, phải làm sao để người dân cảm thấy mình được tôn trọng mọi lúc, mọi nơi.
Áp dụng quét mã QR code trên ứng dụng zalo là một bước tiến mới trong cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số giúp người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng đánh giá mức độ hài lòng của mình đối với cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
emc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây